Cysylltwch â Ni

Unrhyw gwestiwn? Croeso i chi gysylltu â ni. Fe wnawn ymateb i’ch e-bost cyn gynted ag y medrwn.
we will respond to emails and messages as soon as we can
.

Cysylltwch

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn neu os am wybodaeth pellach, cysylltwch â ni

Os hoffech chi gysylltu, defnyddiwch y ffurflen gysylltu, e-bost neu ffoniwch

Yr hyn a wnawn

Mae SNAP yn darparu asesiad arbenigol i blant ag anghenion ychwanegol a chymleth o’u genedigaeth ac hyd at ddau oed.

Ein hethos

Ethos SNAP yw adnabod anghenion drwy ymyrraeth gynnar.

Know more about referral

Am wybodaeth pellach ar sut i gyfeirio plentyn at SNAP a’r  Ffurflen Gyfeirio Argraffadwy, cliciwch yma

Cysylltwch â Ni

Byddem wrth ein bodd yn ymgysylltu â chi

Fe wnawn ymateb i’ch negeseuon ac e-byst cyn gynted â phosibl

Cysylltwch

Cwestiynau cyffredin

Efallai ein bod wedi ateb eich cwestiwn yn barod, ond os na, croeso i chi gysylltu â ni.

Sut i gymryd rhan?

I gysylltu’n uniongyrchol â rheolwr SNAP, defnyddiwch y ffurflen cyswllt neu’r ddolen ebost

Am wirfoddoli? Cysylltwch yma.

Cysylltwch â Cindy, rheolwraig SNAP gan ddefnyddio'r ffurflen gyswllt neu'r ddolen e-bost

A fydd fy nghyfraniadau yn cael eu gwerthfawrogi?

Of course! We are an independent charity and one of a kind in Pembrokeshire, relying on donations, grants and funding streams to provide this bespoke, invaluable service. If you would like to donate to SNAP, you can do so here Thank you!!

Who do I contact for press related inquiries?

I gysylltu’n uniongyrchol â rheolwr SNAP, defnyddiwch y ffurflen cyswllt neu’r ddolen ebost

Sut i wneud cwyn?

Os oes gennych unrhyw bryderon neu am wneud cwyn, cysylltwch â rheolwr SNAP i drafod hyn. Caiff pob cwyn eu hegluro’n llawn a’u drin yn ffurfiol ac yn swyddogol trwy ein gweithdrefn cwyno swyddogol.
Os nad yw eich cwyn wedi’i ddatrys, cysylltwch âg Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ar 0300 7900126.